Att installera lampor kan ibland vara komplicerat, krångligt och svårt. Speciellt om du har ingen tidigare erfarenhet av elinstallationer. Olika färger på kablar, tillbehör och hur sockerbitarna fästs kan leda till förvirring. Då vore det trevligt att få hjälp av någon som vet vad de håller på med.

1. Stäng av strömmen

Det första du bör tänka på innan du påbörjar installationen är att stänga av strömmen. Olyckor kan lätt hända, så tänk på säkerheten. Det räcker inte att bara stänga av glödlampan med en strömbrytare, utan se till att strömmen är helt avstängd. Det enklaste sättet är att gå till säkringsboxen och dra ut säkringen. Du kan praktiskt använda en multimeter för att se till att rätt säkring har löst ut och att det inte finns någon aktiv ström i kabeln.

2. Fäst monteringsfästet i taket

Beroende på vilken lampa du köper kan armaturerna se något annorlunda ut, vilket kan resultera i en något annan typ av installation. Vanligtvis är det antingen en armatur som ansluts direkt till kopplingsdosan, eller en som måste anslutas till taket. Om du ska fästa den på ett tak bör du förborra ett hål, speciellt om du har ett hårt betong tak eller liknande.

3. Anslut kablarna

När tillbehören är installerade är det dags att ansluta kablarna. Det är här färgen kommer in. Vanligtvis finns det två eller tre som ska anslutas. Svart/brun, blå, ibland gulgrön. Använd först en tång för att ta bort en liten plastbit runt tråden så att en kopparbit blottas. När det är klart ska de svarta/bruna och blåa gå till båda sidor av kolumnen, kontrollera vilken av dem som ska gå till höger respektive vänster. Finns det gulgrönt ska det stå i mitten. När ledningarna är på plats kan du dra åt de övre skruvarna för att säkra dem.

Såhär kopplar du kablarna:

OBS! Var alltid försiktig med äldre typer av anläggningar eftersom röd färg tidigare användes som skydd för jord.

4. Montera lampan i fästet.

När både fästet och kablarna är på plats är det nästan klart. Nu fäster du lampan i fästet genom att hänga upp den och skruva i de skruvar som följer med lampan. Skruva in dessa på båda sidorna av beslaget.

5. Slå på strömmen

När du har installerat glödlampan sätter du på strömmen igen genom att vrida på strömbrytaren. Detta kan tyckas vara en svår uppgift, men i verkligheten kräver det lite ansträngning. En av de svåraste delarna av denna process är att hitta strömbrytaren, som ofta kan vara gömd på ett obekvämt ställe.

Saker att tänka på

Ljusanslutning med tryckomkopplare

Idag har många moderna lampor så kallade tryckkontakter. Du kan sedan ta bort en del av isoleringen på kabeln genom att helt enkelt trycka in den.

 

Skicka förfrågan till elektriker i Stockholm & Uppsala

Våra elektriker täcker hela Stockholmsområdet och fixar allt från elsäkerhet i hemmet till implementering av smarta hem! Vi tar hand om belysningen inne och ute, vi kommer att installera en spis i köket och en billaddare. Vi hjälper dig att lösa strömavbrottsproblemet och självklart byter vi ut ditt elverk.  Vi har alltid en deadline för dig, oavsett om situationen är akut eller en planerad elinstallation.