Välkommen till vår guide för elektrisk säkerhet i ditt hem. Att säkerställa en trygg och pålitlig elektrisk miljö är av högsta vikt för oss. Vi delar här några grundläggande tips och råd för att hjälpa dig skapa en säker omgivning för dig och din familj. Genom att följa dessa riktlinjer kan du minska risken för olyckor och problem med ditt elektriska system.

1. Regelbundna Inspektioner

Genomför regelbundna inspektioner av ditt elektriska system, uttag, kablar och apparater för att identifiera tecken på slitage, skador eller potentiella faror.

2. Kvalificerade Proffs

Anlita licensierade och erfarna elektriker för allt elektriskt arbete, installationer eller reparationer för att säkerställa att arbetet utförs säkert och enligt regelverk.

3. Undvik Överbelastning av Uttag

Undvik överbelastning av elektriska uttag med för många enheter eller apparater. Använd förlängningskablar och grenuttag med inbyggt överbelastningsskydd om det behövs.

4. Korrekt Kabelanvändning

Använd förlängningskablar och grenuttag endast när det är nödvändigt och se till att de är avsedda för den avsedda användningen. Undvik att dra kablar under mattor eller på platser där de kan skadas.

5. Vatten och Elektricitet Blandas Inte

Håll elektriska apparater och kablar borta från vattenkällor och använd aldrig elektriska apparater med våta händer eller i fuktiga miljöer.

6. Barnsäkra Uttag

Installera uttag med barnsäkerhetsfunktion eller uttagslock för att förhindra att små barn stoppar in föremål i uttagen.

7. Byt ut Skadade Kablar

Byt ut kablar, kontakter och uttag om de är trasiga, skadade eller har blottade trådar.

8. Koppla ur när de Inte Används

Koppla ur apparater och enheter när de inte används för att förhindra onödig energiförbrukning och minska risken för elektriska bränder.

9. Utrymning för Uppvärmning och Apparater

Håll värmeelement, spisar och andra värme-producerande apparater borta från brandfarliga material. Följ tillverkarens instruktioner och säkerhetsriktlinjer.

10. Använd Rätt Lampor

Använd ljuslampor med rätt wattal i armaturer för att förhindra överhettning. Kontrollera max wattal som är tillåtet på armaturen.

11. Jordfelsbrytare (GFCI)

Installera jordfelsbrytare i badrum, kök, utomhusområden och andra fuktiga platser för att förhindra elektriska stötar.

12. Ljusbågsbrytare (AFCI)

Installera ljusbågsbrytare för att skydda mot ljusbågar som kan orsaka elektriska bränder.

13. Håll Brandfarliga Material Borta

Håll brandfarliga material som papper eller tyg borta från värmeelement, ljuslampor och andra värmekällor.

14. Var Försiktig med Egna Elarbeten

Om du inte är en utbildad elektriker, undvik att försöka dig på komplexa elarbeten själv. Lämna det åt proffsen för att säkerställa säkerheten.

15. Nödförberedelse

Känn till platsen för din el central och hur du stänger av strömmen vid nödsituationer. Ha fungerande rökdetektorer och brandredskap i ditt hem.

Säkerhet kommer alltid först. Kontakta oss på Schibler Electric idag för att säkerställa att ditt elektriska system är tryggt och i toppskick. Våra erfarna elektriker är redo att hjälpa dig med allt från inspektioner och reparationer till installationer och rådgivning. Din säkerhet är vår prioritet – låt oss ta hand om dina elektriska behov på ett pålitligt och professionellt sätt.

Skicka förfrågan till elektriker i Stockholm & Uppsala

Våra elektriker täcker hela Stockholmsområdet och fixar allt från elsäkerhet i hemmet till implementering av smarta hem! Vi tar hand om belysningen inne och ute, vi kommer att installera en spis i köket och en billaddare. Vi hjälper dig att lösa strömavbrottsproblemet och självklart byter vi ut ditt elverk.  Vi har alltid en deadline för dig, oavsett om situationen är akut eller en planerad elinstallation.